Viskositet

Fakta om Viskositet

Viskositet er en betegnelse for et medies indre friktion. Man kan sige, at det er et mål for, hvor tyktflydende et medie er. Jo højere viskositet jo mere tyktflydende. En væskes viskositet er typisk meget temperaturafhængig. For stigende temperaturer falder væskers viskositet.

Eksempelvis er vand "tyndt", hvorimod honning er "tykt", derfor har vand en lavere viskositet end honning. Viskositet er en afgørende faktor i mange produktionsprocesser, for ud fra den, kan man vurdere produktets konsistens, pumpeegenskaber og "hældbarhed".

Viskositet