Automatisering med trappeføder

Robotautomatisering af montage processer

Montage af emner ved hjælp af robot kræver at robotten kan gribe 1 emne der vender korrekt, så det kan placeres i montage position.

I de fleste anlæg er det løst ved at emnerne hældes i en cirkulær føder. Her vibreres emnerne rundt og via ”fælder”, falder de emner der vender forkert væk.

Cirkulær fødere er støjende grundet vibrationerne, og de er meget følsomme overfor små ændringer i emnernes vægt og tolerancer, og de er vanskelige at tilpasse til variationer i emnerne.

 

En mindre kompleks og mindre støjende løsning er trappefødere. En trappeføder består af trapper der bevæges op/ned, og derved trække den et mindre antal emner op fra en tilførselsbeholder.

De emner der kommer op føres så frem af glide skinner eventuelt med vibrator eller små bånd. De emner der vender forkert fjernes ved hjælp af ”fælder”.

 

De emner der vender korrekt, kommer så frem til robotten, så den kan gribe et emne, og føre det videre og montere det på rette position.

Trappeføderen kan desuden ofte indpasses på mindre plads, så der kan laves ergonomisk bedre ilægning af emner, eller den samlede montage automat kan være mindre pladskrævende.

Aplica designer selv trappefødere der passer til den aktuelle robotløsning. Det sikrer hurtig levering, kort indkøring og høj effektivitet.

 

Brug for flere oplysninger?

Giv os et kald på 43 44 33 00 eller send os en email på