Tørring af plast

Motan Drying

HVILKE TYPER FOR TØRRING FINDES DER, OG HVAD ER FORSKELLEN MELLEM DE ANVENDTE TEKNOLOGIER?

 

Plastik tørres oftest ved overførsel af varme via konvektions varme eller strålevarme. Typisk vil konvektions-varme metoden benytte varmluft, affugtning, trykluft eller vakuum. Infrarød tørrere benytter sig af strålevarme.

En konvektionstørrer overfører varmen til plasten via luft, som tvinger den fugt som er indlejret i plast granulatet til at søge ud mod overfladen på det enkelte granulat korn, hvor det føres væk ved hjælp af luftgennemstrømingen i tørreanlægget. Strålevarme tørrere benytter elektromagnetiske bølger til at transformere energi til plasten, som bliver opvarmet af strålevarmen, men samtidig benyttes der også her luftflow til at fjerne fugten fra granulatet.

Plastens reaktion i forhold til luftfugtighed er afgørende for valget af tørremetode. Er plasten hygroskopisk eller ikke hygroskopisk? Indeholder plasten fyldstoffer eller fibermaterialer som absorberer fugt?

 

Varmluft tørrer er velegnet til ikke hygroskopiske materialer eller begrænset hygroskopiske materialer. De benyttes ligeledes til forvarmning af granulat med det formål at fjerne overflade fugten, da tørluft overfører varmen via den omgivende luft, er resultatet afhængig af luftfugtigheden af den luft som suges ind i tørreanlægget, og derfor har den nuværende vejr situation også en rolle i tørringsprocessen. Derfor vil der naturligt være forskel på effektiviteten af tørreanlægget fra sommer til vinter grundet en relative luftfugtighed, selv om den benyttede tørretemperatur holdes konstant.

luxor-250_luxorbin_title_01-300dpi

MOTAN LUXOR ABSORPTIONSTØRRER MED 2 BEHOLDERE

luxor-ca_metro-vl-300dpi

MOTAN LUXOR CA METRO VL TRYKLUFTTRØRRER

Absorptions tørrer er velegnet til alle typer plastik, i praksis benyttes to metoder. Den første benytter affugtet luft fra en tørluft generator (Absorptions tørring), mens den anden metode benytter trykluft. Absorptions tørring foregår i et lukket system. For-tørret luft passerer gennem en opbevaringsbeholder som indeholder den opfugtede plast, og der suger fugten ud af granulatet. Afgangsluften fra granulat beholderen vil herefter indeholde den fugt som er fjernet fra granulatet, som derfor efterfølgende passerer gennem en beholder indeholdende Zeolitmineraler, som er porøse aluminiumsilikater hvor krystalstrukturen lige netop er stor nok til at lade vandmolekyler trænge ind til de indre hulrum uden af strukturen ændres. I Motan’s affugtningstørrer er der to tørreenheder, således affugtes den ene Zeolit ved hjælp af varme, mens den anden opfugtes af luften fra det våde granulat. Regenereringsprocessen sker i en separat proces som fjerner fugten fra tørremidlet.

Vand’s kogepunkt er en direkte funktion af lufttrykket. Dette princip benyttes i vakuum og lavtryks tørrer anlæg.

Tørluft tørringVarmluft tørringTrykluft tørringTørre beholdere
luxor-250_luxorbin_title_01-72dpimotan-hot-air-dryermotan-compressed-air-dryers