Lim & Dosering

Lim - oplev fordelene og friheden i din produktion og dit design!

Lim er et materiale der kan anvendes på flere typer af materialer. Lim giver mange fordele i forhold til andre binde teknikker.

Lim er et stof, der når de anvendes på overflader af materialer binder overfladerne sammen og modstår adskillelse. Anvendelsen af ​​lim giver mange fordele i forhold til andre bindende teknikker såsom skruning, svejsning, boltning, osv. Disse fordele indbefatter evnen til at binde forskellige materialer sammen, evnen til at fordele stress mere effektivt på tværs af samlingen, omkostnings effektiviteten af ​​en let mekaniseret proces Når du anvender lim opnår du ofte en forbedring af den æstetiske udformning og en øget fleksibilitet i designet, hvis du vel og mærke tænker limen ind i din process fra starten. Ulemperne ved nogle limtyper kan være nedsat stabilitet ved høje temperaturer, relativ svaghed ved limning af store objekter med et lille limareal og det er selvfølgelig vanskeligt at adskille emner efter test.

Lim til plastik

Lim til metal

Lim til glas

Lim til gummi

Lim til tekstil